Actuele syndicale berichten.

Alaska – Yunnan

In onze rubriek reisverslagen kun je nu de nieuwe reisverslagen over Alaska en Yunnan (China) consulteren.

symposium CESI

Begin juni organiseerde CESI een eerste symposium om de effecten van nieuwe werkritmes in de publieke sector te toetsen aan de gezondheid van de werknemers. Lees hier:

korte samenvatting

verslag van onze vertegenwoordiger

aanslagen Brussel

Onze gedachten gaan in de eerste plaats naar de slachtoffers en hun nabestaanden.

Wij hopen dat alle collega’s (in het bijzonder zij die tewerkgesteld waren in Zaventem en Brussel) veilig thuis geraakt zijn.

Wij zijn onze collega’s van de douane, en van alle veiligheidsdiensten, zowel  federaal als lokaal,  die ingezet werden en nog zullen worden voor onze veiligheid, bijzonder dankbaar.

Wij verwerpen de aanslagen van deze extremisten die onze menselijke en democratische waarden verachten en haten. Terrorisme en radicalisme zullen nooit winnen. Nooit.

mailbombing (2)

0

mail bombing bandeau site

Voor meer achtergrondinformatie omtrent de actie mail bombing kunnen volgende documenten geraadpleegd worden.

pamflet mail bombing

pensioenen

statuut

personeelsafbouw

financiën is een deel van de oplossing

Eisen Cesi

0

CESI logoIn het kader van een nieuwe Europese regering heeft de Cesi een eisenpakket samengesteld. Indien u hier klikt, kan u deze eisen raadplegen

Ambtenaren behouden begrafenisvergoeding

0

begrafenisEven leek ze te verdwijnen, maar de ambtenaren  mogen de begrafenisvergoeding nu toch behouden.  Die vergoeding ontvangt de partner of de kinderen  na het overlijden van de ambtenaar, en kan oplopen  tot zo’n 2.500 euro.

De federale regering vroeg eerder dit jaar om de begrafenisvergoeding voor ambtenaren te schrappen. Die maatregel kwam neer op een vermindering van het pensioen, want tegelijkertijd moesten de ambtenaren die al met pensioen waren wel maandelijks een bijdrage van een half procent op hun loon blijven betalen. Maar juridisch lag een schrapping te moeilijk, en ­bovendien bleek het voorstel na een consultatie van de vakbonden ook moeilijk te liggen bij het personeel.

Hieronder vindt u de toch wel vreemde reacties van de betrokken minister en staatssecretaris.

Reactie minister van pensioenen Alexander De Croo (Open VLD): ‘Ik ben tevreden dat alles bij het oude blijft. Voor mensen die een dierbare verliezen, komt er zekerheid. Ook het gepensioneerd overheidspersoneel dat jarenlang de extra inhouding op hun rustpensioen heeft betaald om later een begrafenisvergoeding te kunnen ontvangen, ziet zijn rechten verzekerd.’

Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert (CD&V): ‘Dit  illustreert dat de overheid hiermee een ‘betrouwbare werkgever’ is.’

ACTIES personeel FOD Financiën starten

0

P1050454Om hun ongenoegen met de  huidige gang van zaken te uiten, hebben de collega’s, aanwezig tijdens de massaal bijgewoonde personeelsvergaderingen, met een grote meerderheid gekozen voor het voeren van acties . In Vlaanderen wordt het startschot gegeven door Mechelen en Antwerpen op 28 november aanstaande. Daarna komen nog aan bod Gent (2-12), Brussel (4-12), Hasselt (10-12) en Brugge (11-12).

Op verzoek van het personeel zullen ook acties gevoerd worden in Aalst (2-12),  in Turnhout (10-12) en  in Kortrijk (11-12).

 

De actie bestaan uit:

!       korte manifestaties rond 12.30 voor de verschillende dienstgebouwen waarbij een kruispunt zal geblokkeerd worden;

!       het dragen van een button waardoor het personeel stilzwijgend haar ongenoegen uit met de gang van zaken. Deze buttons zullen in eerste instantie uitgedeeld worden aan de deelnemers van de korte manifestaties;

!       rouwaffiches die gehangen zullen worden in de gebouwen die de Overheid zal sluiten.

Meer informatie vindt u op de website van NUOD Financiën

Personeelsvergaderingen bij FOD Financiën succesvol verlopen

0

IMG_4785Bijna 2.500 collega’s woonden de Nederlandstalige personeelsvergaderingen bij die de afgelopen weken georganiseerd werden. Gelet op de korte tijdspanne mag dit een succes genoemd worden!

Voor hen die niet konden aanwezig zijn: de verschillende presentaties kan u raadplegen op de website van NUOD Financiën

Nieuwe brochures pensioenen ambtenaren on line

0

PDOSDe PDOS heeft nieuwe brochures gemaakt in verband met het rustpensioen van de overheid en de pensioenbonus.
Neem een kijkje op hun website of download de brochures hier onder

Brochure rustpensioen (versie oktober 2013)

Brochure pensioenbonus

Symposium Cesi – Hamburg 10-11 oktober

0

Groep tijdens vergadering 2Dit symposium handelt over aanwerving en begeleiding van ambtenaren binnen de publieke sector in Europa. Hoe ga je om met de verschillende generaties binnen de openbare dienst. Zijn we echt zo verschillend? Hebben we elkaar nodig of gaan we gewoon onze eigen gang?

Tijdens dag 1 werd duidelijk dat er grote verschillen zijn tussen de verschillende Europese landen.

Een volledig verslag van het symposium vindt u hier.

logo-nuo